Services: Training

Om de mensen in uw organisatie effectief te laten werken aan Requirements Engineering, heeft Saforama een aantal trainingen ontwikkeld. Deze kunnen wij bij u ’in‑house” geven, of, bij voldoende interesse, zou dat ook extern kunnen gebeuren.

Introduction Requirements Engineering

Requirements Engineering, wat is dat precies? Waarom zouden organisaties moeten investeren in dit deel van het productontwikkelproces? Wat voor iemand is een Requirements Engineer en wat doet die persoon de hele dag?

Op deze - en nog veel meer - vragen wordt tijdens deze introductietraining een antwoord gegeven.

Na deze training heeft de cursist een goede indruk van wat het belang van Requirements Engineering is, wat Requirements Engineering inhoudt en wat er van een Requirements Engineer verwacht mag worden.

Writing Requirements with STRUCTURE

Requirements worden vaak in natuurlijk taal geschreven. Er zijn weliswaar andere notatiewijzen om requirements in vast te leggen, waarbij diagrammen met specifieke symbolen kunnen worden gebruikt, maar deze vereisen meestal meer van zowel de auteur als de lezer om de boodschap goed over te laten komen.

Het nadeel van natuurlijk taal is het gebrek aan eenduidigheid. Verschillende woorden kunnen een verschillend beeld oproepen bij verschillende lezers, en ook het schrijven in een andere taal dan de moedertaal kan storingen introduceren in de boodschap. Zo zijn er veel aspecten waar Requirements Engineers zich van bewust moeten zijn bij het opschrijven van eisen. Het gaat immers om een gemeenschappelijk begrip van de eisen behorende bij een probleem (de zogenaamde ”common understanding”).

In deze training wordt aan de hand van een 9-tal criteria duidelijk gemaakt waar een requirements specificatie aan zou moeten voldoen om verwarring en misverstand te voorkomen. Deze criteria - de STRUCTURE-criteria - worden stuk voor stuk uitgelegd en zijn geïllustreerd aan de hand van voorbeelden, waarbij ook de bijbehorende valkuilen aan de orde komen.

Na deze training heeft de cursist een goede set van technieken om requirements in natuurlijke taal zodanig te specificeren dat de risico’s op misverstanden tot een minimum zijn teruggebracht.

Op maat

Hiernaast heeft Saforama ook in opdracht van klanten een aantal trainingen ontwikkeld en gegeven over bijvoorbeeld tooling-gebruik of specifiek aangepast op de processen en procedures van de organisatie.

Heeft u specifieke wensen? Vraag naar de mogelijkheden voor een training op maat.